Vedoucí kulturního a informačního střediska Klimkovice (Klimkovice)

Město Klimkovice nabízí v obci Klimkovice volnou pracovní pozici "Vedoucí kulturního a informačního střediska Klimkovice". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí kulturního a informačního střediska Klimkovice
Obor(y):
Administrativa, Management, Obchod a cestovní ruch
Obec:
Klimkovice
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Klimkovice,

Další informace o volném místu

Podrobnosti výběrového řízení č. 2/2024 na www.mesto-klimkovice.cz

Přihlášky s požadovanými doklady v zalepené obálce označené "VŘ č. 2/2024 - vedoucí KIS - NEOTVÍRAT" doručte osobně na podatelnu MěÚ Klimkovice nebo zašlete poštou na adresu: Město Klimkovice, podatelna MěÚ, Lidická 1, 742 83 Klimkovice s uvedením adresy odesílatele do 21.6.2024 do 11:00 hod..
Pozvání k výběrovému řízení bude zasláno uchazečům/kám, kteří/ré splňují stanovené požadavky, elektronicky na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů/ček.

Doklady, které uchazeč/ka připojí k přihlášce:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazeče/ky pro účely výběrového řízení
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- návrh koncepce rozvoje kulturních a společenských akcí ve městě Klimkovicích (max. 3 str. A4).

Charakteristika práce:
- řízení kulturního a informačního střediska (KIS) v celém rozsahu činností
- pořádání koncertů, divadelních a filmových představení, soutěží, výstav včetně vernisáží a sportovních akcí města dle schváleného plánu
- poskytování kulturních a informačních služeb obyvatelům a návštěvníkům města včetně
poskytování základních informací o městě
- organizační zajištění tvorby, vydávání a distribuce Zpravodaje
- zajišťování provozu kina Panorama a městského muzea
- správa webových stránek města a KIS a facebooku města ve stanoveném rozsahu
- řízení zaměstnanců KIS; zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kompletace podkladů pro mzdové závěrky
- na úseku kultury a informačního centra spolupráce se Sanatoriemi Klimkovice
- zajišťování destinačního managementu v rámci Sdružení obcí Poodří
- zajišťování spolupráce města s kronikářem
- pořizování dokumentace z akcí města a vedení její evidence včetně archivace
- spolupráce s pěveckým sborem města a se spolky a sdruženími ve městě
- účast na realizaci komunitních projektů

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání s maturitou
- velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, Power point, outlook, internet)
- ovládání grafického programu pro tvorbu plakátů a drobné grafické práce
- znalost AJ na úrovni dorozumění se
- řídící a organizační předpoklady, komunikativnost, kreativita, kultivované vystupování
- velmi vysoká úroveň česky mluveného i psaného projevu, stylistika na profesionální úrovni
- schopnost nést odpovědnost a dodržovat právní předpisy a pokyny
- časová flexibilita
- řidičský průkaz skup. B

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Bc. Ladislav Vašek
tajemník
telefon: 603 877 888
email: tajemnik@mesto-klimkovice.cz

Město Klimkovice,
Klimkovice


Poslední změna: před 1 měsícem