VŘ 23/2024 - Investiční referent / referentka (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 23/2024 - Investiční referent / referentka". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 23/2024 - Investiční referent / referentka
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Ostrava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

1. kontakt - podání přihlášky do 17.05.2024. Více na: https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Charakteristika vykonávané práce: Koordinace přípravy a realizace investic, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů. Aktivní účast na stavbách - v rámci kontrolních dnů či aktuální potřebnosti. Zpracování obchodních podmínek. Zpracování podkladů pro výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek (včetně specifikace hodnotících a kvalifikačních kritérií). Koordinace zpracovávání odborných technických posudků. Příprava a projednávání podkladů pro sestavení návrhů rozpočtu kraje v oblasti reprodukce majetku. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání:
VŠ stavebního nebo technického zaměření. V případě jiného zaměření prokázání praxe v oblasti realizace investičních akcí případně stavebního řádu či územního plánování. Pozice vhodná i pro absolventa.

Předpoklady:
Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:
Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B
k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. V průběhu zkušební doby je požadováno nabytí dobré orientace v předpisech upravujících stavební řízení a přípravu a realizaci staveb. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti investiční činnosti, základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zkušenosti s přípravou veřejných zakázek. Rozhodnost, angažovanost a schopnost samomotivace, dobré komunikační a organizační schopnosti. Výhodou znalost práce s GINIS.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 17. 05. 2024 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.


U nás získáte více | Moravskoslezský kraj | (https://www.msk.cz/)

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Denisa Novotná, DiS.
email: denisa.novotna@msk.cz

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ostrava
70200


Poslední změna: před 3 týdny